Förtrollande flöjtar

Musik är en konstform som går tillbaks till människans tidigaste dagar. Man har hittat arkeologiska lämningar som indikerar att redan grottmänniskorna