Hur blir man yrkesmusiker?

Musik älskas av människor runt hela jorden men trots det är det inte så många som faktiskt blir yrkesmusiker. Även om många plinkar och plånkar i skolan på diverse instrument så är det en helt annan sak att satsa till fullt på musiken, och sedan kunna livnära sig på detta.

Olika utbildningar

Som musiker kan man förvissa vara självlärd, men det allra vanligaste är att man går någon form av utbildning. I Sverige är en av de mest ansedda skolorna Lilla Akademien där man kan börja på deltid redan som fyraåring och sedan fortsätta upp i tonåren. Barnen gör prov för att komma in på skolan, och utbildningen är både tuff och gedigen. Är det enbart körsång man vill syssla med så är Adolf Fredriks Musikskola en av de mest ansedda där barnen börjar i 4:an och sedan slutar i 9:an, om de inte fortsätter på den motsvarande gymnasienivån.

På högre nivåer finns bland annat olika musikgymnasier runtom i landet, men också de riktigt tunga skolorna som Operahögskolan och Kungliga Musikhögskolan som kräver ett gediget engagemang och en rejäl portion disciplin. Att blir yrkesmusiker är enormt givande men också krävande, och man får beredd på att äta linssoppa i många år tills man kan försörja sig ordentligt.